Státní vlajky států světa

Vlajka Angola

Státní vlajka Angoly je tvořena červeným a černým vodorovným pruhem. Uprostřed vlajky je umístěn symbol ozubeného kola a mačety s hvězdou.

Vlajka má tento vzhled:

Vlajka Angola

Angola:

Angola (Angolská republika) je stát ležící na jihu Afriky. Na západě se nachází 1600 km dlouhé pobřeží Atlantského oceánu. Na severu hraničí angolská enkláva Cabinda s Kongem a Demokratickou republikou Kongo, jejíž úzký koridor při řece Kongo ji odděluje od ostatního angolského území. Na východě hraničí se Zambií a na jihu s Namibií.

Angola:
Hlavní město: Luanda

Rozloha: 1 246 700 km2

Počet obyvatel: 18,5 milionu (2009)

Hustota osídlení: 15 obyvatel/km2

Měna: 1 kwanza - nečlení se na nižší jednotky

Jazyky: portugalština (úřední jazyk), bantuské jazyky

Vlajky států světa

Historický vývoj přináší změny.


Informace na stránkách Yin.cz Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.