Státní vlajky států světa

Vlajka Československa

Státní vlajka Československa byla tvořena horizontální bikolórou, která byla doplněna modrým klínem, který sahal do 1/2 vlajky. V této podobě byla vlajka Československa používána od 30. března 1920 po celou dobu jeho trvání, do roku 1992.

Vlajka má tento vzhled:

Vlajka Československa

Vlajka Československa:

Před 30. březnem se používala dvojbarevná bíločervená vlajka, která byla před vznikem Československa historická vlajka Čech.

Po zániku federativního Československa původní československou vlajku převzala Česká republika. Tento krok však byl v rozporu s dohodami mezi českou a slovenskou politickou reprezentací i s čl. 3 odst. 2 ústavního zákona č. 542/1992 Sb., o zániku ČSFR ("Česká republika a Slovenská republika nesmějí po zániku České a Slovenské Federativní Republiky užívat státních symbolů České a Slovenské Federativní republiky.").

Československo bylo vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. V období po druhé světové válce sousedilo na západě s Německem (v této době rezděleném na Spolkovou republiku Německo a Německou demokratickou republiku), na severu s Polskem, na východě se Sovětským svazem a na jihu s Maďarskem a Rakouskem. Československo se rozkládalo na území dvou republik - České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. V roce 1992 žilo na území Československa 15 milionů obyvatel. Hlavním městem byla Praha.

Vlajky států světa

Státní vlajka Československa byla tvořena horizontální bikolórou, která byla doplněna modrým klínem sahajícím do poloviny vlajky.


Informace na stránkách Yin.cz Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.