Státní vlajky států světa

Vlajka Maďarsko

Státní vlajka Maďarska je tvořena červeným, bílým a zeleným vodorovným pruhem. Jako národní vlajka se používá od roku 1948.

Vlajka má tento vzhled:

Vlajka Maďarsko

Maďarsko:

Maďarsko, oficiálně Maďarská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Maďarsko hraničí s Rakouskem a Slovinskem na západě, s Chorvatskem a Srbskem na jihu, s Rumunskem a Ukrajinou na východě a se Slovenskem na severu.

Dnešní Maďarsko je pouze část historického Uherska. Velká část tzv. Maďarského království totiž byla po první světové válce kvůli smlouvě v Trianonu připojena k sousedním státům, většinou zcela nově vzniklých. Severní část byla připojena k Československu, východní Sedmihradsko k Rumunsku, jižní část ke Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Západní Burgenland byl připojen k Rakousku. Rozdělení bylo většinou podle administrativního dělení Uherska (případ Horních Uher) nebo podle národnostního složení (např. Burgenland).

Maďarsko:
Hlavní město: Budapešť

Rozloha: 93 032 km2

Počet obyvatel: 10 035 000 (2008)

Hustota osídlení: 109 obyvatel/km2

Měna: 1 forint = 100 fillérů

Úřední jazyk: maďarština

Vlajky států světa

Historický vývoj přináší i vlajkám změny.


Yin.cz s informacemi