Státní vlajky států světa

Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství

Státní vlajka Habsburské monarchie a Rakouského císařství

Vlajka má tento vzhled:

Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství

Habsburská monarchie:

Habsburská monarchie (rakouská monarchie, Rakousko) jsou neoficiální názvy historického státního útvaru, jemuž vládla rakouská větev habsburské dynastie a jejich následnická habsbursko-lotrinská dynastie v letech 1526-1804.

Habsburská monarchie vznikla jako personální unie, když Ferdinand I. Habsburský, ovládající doposud pouze habsburské dědičné země, roku 1526 získal českou a uherskou korunu. I přes dočasné neúspěchy se nakonec Habsburkům podařilo jednotlivé části monarchie integrovat a vytvořit centralizovanou správu. Roku 1804 přijal František I. císařský titul a dosud bezejmenný stát se přeměnil na Rakouské císařství.

Rakouské císařství:

Rakouské císařství byl poloúřední název užívaný v období od 11. srpna 1804 do 21. prosince 1867 pro souhrn dědičných zemí pod vládou rodu habsbursko-lotrinského (do porážky uherské revoluce v letech 1848/9 zahrnovalo pouze území původně náležející ke Svaté říši římské, po tomto datu i Uherské království).

Rakouské císařství:
Hlavní město: Vídeň, Těšín (1805)

Státní zřízení: monarchie

Měna: rakouský tolar

Vlajky států světa

Historický vývoj přináší i vlajkám změny.


Informace na stránkách Yin.cz Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.