Státní vlajky států světa

Vlajka Rakousko-Uhersko

Státní vlajka Rakousko-Uherska

Vlajka má tento vzhled:

Vlajka Rakousko-Uhersko

Rakousko-Uhersko:

Rakousko-Uhersko byl státní útvar existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, který vznikl přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv. rakousko-uherského vyrovnání v únoru 1867.

Rakousko-Uhersko:
Hlavní město: Vídeň

Rozloha: 676 615 km2 (1910)

Počet obyvatel: 51 390 223 (1910)

Národnostní složení: Němci, Maďaři, Češi, Poláci, Ukrajinci, Rusíni, Rumuni, Chorvati, Slováci, Srbové, Slovinci, Italové, Židé a další národnostní menšiny

Jazyky: němčina, maďarština, čeština, polština, ukrajinština, rusínština, rumunština, chorvatština, slovenština, srbština, slovinština, italština, jidiš

Měna: 1 koruna = 100 haléřů

Vlajky států světa

Historický vývoj přináší i vlajkám změny.


Informace na stránkách Yin.cz Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.