Státní vlajky států světa

Sovětský svaz - sovětská vlajka

Státní vlajka Sovětského svazu je tvořena červeným listem, v jehož horním rohu je zkřížený zlatý srp a kladivo, nad nimi je zlatě lemovaná pěticípá hvězda (stejné symboly jako na státním znaku Sovětského svazu).

Vlajka má tento vzhled:

Sovětský svaz - sovětská vlajka

Červená barva symbolizuje proletářskou revoluci, srp a kladivo svazek dělníků a rolníků v nezávislém státním celku pod vedením komunistické strany, pěticípá hvězda je znamením jednoty a mezinárodní solidarity pracujících všech pěti kontinentů.

Sovětský svaz:

Sovětský svaz, celým názvem Svaz sovětských socialistických republik, zkráceně SSSR, byl leninistický, později stalinistický a následně reálně socialistický svazový stát ve východní Evropě a severní části Asie existující v rozmezí let 1922 až 1991.

Sovětský svaz usiloval o nastolení komunismu v Marxově a Leninově podání, a to jak na domácí, tak i na světové půdě. Po celou dobu existence s částečnou výjimkou období "perestrojky" byl SSSR centralistickým oligarchickým státem s rozsáhlým represivním aparátem.

Sovětský svaz měl suchozemskou hranici s následujícími státy: Norsko, Finsko, Polsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Turecko, Írán, Afghánistán, Čína, Mongolsko, opět Čína, Severní Korea. Od sovětských Kurilských ostrovů a Sachalinu bylo mořskou úžinou odděleno Japonsko a Beringův průliv odděloval sovětské území od Aljašky, patřící k USA.

Sovětský svaz:
Hlavní město: Moskva

Rozloha: 22 402 220 km2 (v roce 1991)

Počet obyvatel: 293 047 571 (v roce 1991)

Měna: 1 sovětský rubl = 100 kopějek

Jazyk: ruština a 14 dalších oficiálních jazyků, mnoho dalších jazyků národnostních menšin

Vlajky států světa

Historický vývoj přináší i vlajkám změny.


Informace na stránkách Yin.cz Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.