Státní vlajky států světa

Státní vlajka se nikdy nesmí dotknout země

Vyvěšování české vlajky se řídí pravidly, která stanovuje zákon č. 352/2001 Sbírky.

Státní vlajka se nikdy nesmí dotknout země, říká zákon o státních symbolech, který upravuje podobu české vlajky, způsoby jejího vyvěšování a další pravidla, kterými se musí lidé při manipulaci s vlajkou řídit.

Při zacházení s českou vlajkou platí i některá další pravidla. Když se vlajka balí, měla by být bílá barva složena vždy uvnitř, aby se neušpinila. Překládá se nejprve po delší straně a pak kolmo. Při manipulaci se vlajka nikdy nesmí dotknout země. Pokud se tak stane, měla by se zničit. Vlajka nesmí být používána v poškozeném či špinavém stavu. Po praní se nesmí sušit zavěšená na šňůře od prádla, ale vždy jen na stožáru. Přenáší se vodorovně (rovnoběžně se zemí), klínem vpřed a s červeným pruhem vlevo. Při svislém zavěšení se musí modrý klín nacházet vždy nahoře a červený pruh vpravo.

Další články:
Vlajka Německa - státní vlajka.
Zemřel generál Vo Nguyen Giap, Vietnam pohřbil národního hrdinu

Vlajky států světa

Státní vlajka se nikdy nesmí dotknout země.


Informace na stránkách Yin.cz Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.