Státní vlajky států světa

Česká republika

Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě tvořený částí historických českých zemí, které byly po značnou část dějin součástí zemí Koruny české a to Čechami a Moravou (k nimž byly roku 1920 připojeny i České Rakousy) a částí Slezska. Česká republika má rozlohu 78 867 km2.

Administrativně se Česká republika člení na 8 územních krajů a zároveň na 14 samosprávných krajů. Hlavní město je Praha. V roce 2012 žilo v České republice přibližně 10,5 milionu obyvatel.

Pražský hrad
Pražský hrady je symbolem České republiky a sídlem prezidenta.

Česká republika sousedí se čtyřmi státy, kterými jsou Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. Z geomorfologického hlediska leží Česko na rozhraní dvou horských soustav. Západní a střední část vyplňuje Česká vysočina, do východní části státu zasahují Západní Karpaty (Beskydy).

Hrubý domácí produkt dosahuje výše vyspělých států světa. V roce 2008 byl HDP na osobu v paritě kupní síly přes 26 800 USD, což představuje 82 % průměru EU. Česká ekonomika tak svou výkonností předběhla v roce 2005 ekonomiku Portugalska, poté Řecka, Kypru a nyní se blíží úrovni Itálie a Španělska. Hlavním zahraničním obchodním partnerem je Německo.

Další články:
Vlajka Česká republika je tvořena horizontální bikolórou, kterou doplňuje modrý klín.
Zemřel generál Vo Nguyen Giap, Vietnam pohřbil národního hrdinu.
Římská vexilla byla prvními prapory používanými v Evropě.


Vlajky států světa

Česká republika předběhla výkonností své ekonomiky v roce 2005 Portugalsko, poté Řecko, Kypr a nyní se blíží úrovni Itálie a Španělska.


Informace na stránkách Yin.cz Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.