Státní vlajky států světa

Německo

Německo (Spolková republika Německo) je středoevropský stát. Německo je tvořeno šestnácti spolkovými zeměmi. Je rozvinutou průmyslovou zemí a v mnoha vědeckých a technologických oborech je považováno za světového lídra.

Německo je rozvinutou průmyslovou zemí.
Spolkový sněm Německo
Spolkový sněm v Berlíně je politickým centrem Německa.

Český název Německa pochází z dávné minulosti a je odvozen od slova "němý", které se používalo jako označení německého národa z příčiny nerozumění jejich jazyku slovanskými Čechy. V němčině se Německo nazývá Deutschland.

Německo se rozkládá na rozloze 357 022,9 km2 a v roce 2012 bylo domovem pro 80 333 700 obyvatel.

Německo, které je tvořeno šestnácti spolkovými zeměmi, sousedí s devíti státy, kterými jsou Dánsko, Polsko, Česká republika, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Lucembursko, Belgie a Nizozemsko, na severu omývá jeho břehy Baltické a Severní moře. Hlavními geomorfologickými celky Německa jsou od severu k jihu Severoněmecká nížina, Středoněmecká vysočina, alpské předhůří a velehorské pásmo německých Alp.

Další články:
Vlajka Německa je tvořena černým, červeným a zlatým pruhem.
Zemřel generál Vo Nguyen Giap, Vietnam pohřbil národního hrdinu.


Vlajky států světa

Německo je průmyslově rozvinutý středoevropský stát.


Informace na stránkách Yin.cz Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.