Státní vlajky států světa

Polsko

Polsko, oficiálním názvem Polská republika, je stát ležící ve střední Evropě, který bývá nazývám nejkatoličtější zemí Evropy a je domovem pro 38 milionů obyvatel.

Státní znak Polska.

Polsko

Polsko o rozloze 312 679 km2 hraničí s Německem, Českou republikou, Slovenskem, Běloruskem, Ukrajinou, Litvou a Ruskem (Kaliningradská oblast). Na severu pak jeho břehy omývá Baltské moře. S výjimkou jižních oblastí je většina státu pokryta rozsáhlými nížinami a rovinami Polské nížiny.

Druhá světová válka drasticky snížila etnickou pestrost předválečného Polska. Po 1. světové válce tvořili Poláci 68,5% populace, nyní je to zhruba 98,7%. Velký pokles zaznamenala v posledních letech porodnost, navzdory tomu, že se jedná o jeden z nejvíce katolických států Evropy a byl zde obnoven zákaz potratů.

Polsko je průmyslově-zemědělský stát s významnou těžbou nerostných surovin. Poměrně úspěšně byl v devadesátých letech proveden přechod od centrálně plánované ekonomiky k tržnímu způsobu hospodaření. Hlavním obchodním partnetem je Německo.

Další články:
Vlajka státu Polsko má obdélníkový tvar a je podélně rozdělená na dva pruhy bílé a červené barvy.
Zemřel generál Vo Nguyen Giap, Vietnam pohřbil svého národního hrdinu.
Římská vexilla byla prvními prapory používanými v Evropě a v roce 105 př. n. l. je zavedl konzul Gaius Marius.


Vlajky států světa

Současné Polsko je s 38 miliony obyvatel osmý nejlidnatější stát Evropy, oproti minulým dobám však tvoří po roce 1945 naprostou většinu Poláci, nábožensky římští katolíci. Největší koncentrace obyvatelstva a průmyslu je v Horním Slezsku. Hlavním městem je Varšava, do raného novověku jím byl Krakov.


Informace na stránkách Yin.cz Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.