Státní vlajky států světa

Vlajka Velké Británie

Státní vlajka Velké Británie (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) zvaná Union Jack se v minulosti používala ve všech zemích bývalé britské říše. Současná podoba vlajky se používá od roku 1801.

Vlajka Velké Británie má tento vzhled, který si můžete prohlédnout na velkém obrázku dole:

Vlajka Velké Británie

Velká Británie:

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (běžně označované názvy Velká Británie, Británie nebo Anglie) je ostrovní stát v blízkosti severozápadního pobřeží kontinentální Evropy. Zahrnuje ostrov Velkou Británii a severovýchodní část ostrova Irsko, kde hraničí s Irskou republikou.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je ohraničeno Atlantským oceánem, Severním mořem, Lamanšským průlivem, Keltským mořem, Průlivem svatého Jiří a Irským mořem.

Je konstituční monarchií složenou ze čtyř zemí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Současnou hlavou státu je královna Alžběta II., jež je zároveň hlavou dalších třinácti států Commonwealthu, například Kanady, Nového Zélandu, Austrálie a Jamajky. Takzvanými britskými korunními závislými územími jsou Normanské ostrovy a Ostrov Man. Jako takové jsou vlastnictvím Britské koruny, nejsou součástí Spojeného království, jsou s ním pouze spojeny federací známou jako Britské ostrovy. Pod suverenitu Spojeného království spadá též čtrnáct tzv. zámořských území, které jsou zbytky bývalé Britské říše.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska:
Hlavní město: Londýn

Rozloha: 244 110 km2

Počet obyvatel: 62 042 000 (2010)

Hustota osídlení: 255 obyvatel/km2

Měna: 1 libra sterlingů = 100 pencí

Jazyk: angličtina

Vlajky států světa

Historický vývoj přináší i vlajkám změny.


Informace na stránkách Yin.cz Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.