Státní vlajky států světa

Vlajka Itálie

Státní vlajka Itálie je trikolóra tvořena svislými pruhy v zelené, bílé a červené barvě o poměru stran 2:3.

Vlajka má tento vzhled:

Vlajka Itálie

Itálie:

Itálie je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Na severu hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán a San Marino. Itálii navíc patří území obklopené Švýcarskem Campione d'Italia. Z východu Itálii omývá Jaderské moře, za kterým leží Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá hora a Albánie, z jihu Jónské moře, které odděluje itálii od Řecka, ze západu Tyrhénské moře a Ligurské moře. Celková délka pobřeží je 7600 km. K Itálii patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Jižně od Sicílie leží ve vlnách Středozemního moře Malta a za ním severní pobřeží Afriky, kde jsou státy Alžírsko, Tunisko, Libye a Egypt. Západním směrem se nachází Španělsko, ke kterému patří Baleárské ostrovy. Hlavním městem Itálie je od roku 1871 Řím.

Itálie:
Hlavní město: Řím (Roma)

Rozloha: 301 302 km2

Počet obyvatel: 60 115 625 (2009)

Hustota osídlení: 194 obyvatel/km2

Měna: 1 euro = 100 centů

Úřední jazyk: italština

Vlajky států světa

Historický vývoj přináší i vlajkám změny.


Yin.cz s informacemi