Státní vlajky států světa

Vlajka Švýcarsko

Státní vlajka Švýcarska se skládá z bílého rovnoramenného kříže ve středu červeného čtvercového pole.

Vlajka má tento vzhled:

Vlajka Švýcarsko

Švýcarsko:

Švýcarsko je vnitrozemský stát ve střední Evropě. Švýcarsko leží mezi Bodamským jezerem na severovýchodě, Ženevským jezerem na západě, Horním a Alpským Rýnem na východě a Rýnem na severu, Jurou na severu a jižními Alpami. Švýcarsko sousedí s následujícími státy: Itálie, Francie, Německo, Rakousko a Lichtenštejnsko.

Švýcarsko:
Hlavní město: Bern

Rozloha: 41 293 km2

Počet obyvatel: 7,92 milionu (2003)

Hustota osídlení: 181 obyvatel/km2

Měna: 1 švýcarský frank = 100 rapů

Úřední jazyky: němčina, francouzština, italština, rétorománština

Vlajky států světa

Historický vývoj přináší i vlajkám změny.


Yin.cz s informacemi