Státní vlajky států světa

Vlajka Polsko

Státní vlajka Polska má obdélníkový tvar a je podélně rozdělená na dva pruhy, bílý na vrchu a červený na spodku. Barvy polské vlajky pocházejí z polského znaku, bílé orlice s korunou v červeném poli, který vznikl roku 1228.

Vlajka má tento vzhled:

Vlajka Polsko

Polsko:

Polsko je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s Českou republikou a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem (Kaliningradská oblast) na severu. Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři na 770 km dlouhém pobřeží. Severním směrem se za vodami Baltského moře rozkládají Švédsko a ostrov Bornholm, který náleží Dánsku. Povrch Polska je převážně rovinatý, hory tvoří většinu jižní hranice.

Počátky polského státu sahají do 10. století. Polské království bylo jedním z mocných evropských evropských států, avšak zaniklo během trojího dělení Polska (1772 až 1795). Roku 1918 bylo Polsko obnoveno jako republika. Po 2. světové válce, která zemi velmi těžce postihla, bylo Polsko do roku 1989 socialistickou republikou.

Polsko:
Hlavní město: Varšava

Rozloha: 323 250 km2

Počet obyvatel: 38 513 696 (2008)

Hustota osídlení: 123 obyvatel/km2

Měna: 1 Zloty = 100 grošů

Úřední jazyk: polština

Vlajky států světa

Historický vývoj přináší i vlajkám změny.


Yin.cz s informacemi